Begrijp wat u doet: trainingen

IM Herman Grooten staat bekend als een van de beste schaaktrainers van Nederland. Zijn leermeester was ooit Cor van Wijgerden die samen met wijlen Rob Brunia de Stappenmethode ontwikkelde. Maar met deze typering doen we hem te kort. Herman staat voor een gedegen didactische aanpak en verzorgd klassiek schaak. Door zijn decennialange ervaring als trainer van niet alleen jeugdtalenten (o.a Loek van Wely was zijn pupil), maar ook volwassenen, weet hij als geen ander welke aspecten je moet ontwikkelen om beter te leren schaken. Naast zijn schaakkennis en ervaring als trainer, heeft hij ook veel anekdotes te vertellen. Zo kan hij bijvoorbeeld uit de eerste hand vertellen over de familie Polgar, door wie hij in de jaren 80 werd uitgenodigd om te komen logeren…

Veel clubschakers studeren graag op openingen. Dat is logisch omdat er veel materiaal over te vinden is. Toch blijkt het rendement van de noeste arbeid vaak vrij laag. In de praktijk komt men erachter dat het niet eenvoudig is om de juiste wegen te bewandelen als de tegenstander van de theorie afwijkt. Dat is de belangrijkste reden dat Herman het bestuderen van openingen op een totaal andere wijze benadert. Hij zet vooral in op het vergroten van het begrip. Daarom bespreekt hij de achtergronden van openingen en reikt hij een leidraad aan die op een didactisch/instructieve manier de basisprincipes van de stelling toont.

MagnusMosa is bijzonder trots dat we Herman hebben weten te strikken voor het verzorgen van vier trainingen. Het gaat om precies te zijn om twee keer, twee avonden (de sessies duren elk 2,5 uur). Wanneer je meedoet, teken je in voor minimaal twee bijeenkomsten. Of als je beide trainingen wilt volgen: voor vier bijeenkomsten. De eerste twee sessie (29 november en 6 december) hebben als aanleiding het zojuist verschenen boek over Damegambietstructuren. De volgende twee sessies (14 en 21 februari) gaan over Spaanse en Italiaanse structuren.

Deelnamekosten (per twee sessies) zijn €45.

Als deelnemer krijg je de gelegenheid om tegen gereduceerd tarief een gesigneerd exemplaar te kopen, na de training.

Aanmelden gaat via de pagina Aanmelden

TRAINING – Damegambiet structuren (29 nov. en 6 dec. 2018)

Half juli 2018 is het nieuwe boek van Herman Grooten versche­nen, getiteld: ‘Begrijp wat je doet deel 2, Damegambiet structuren’. In dit boek, de tweede in een nieuwe reeks, geeft de auteur een overzicht van stel­lingen, hun bij­be­ho­ren­de plan­­nen en concepten die ontstaan in het Damegambiet (1.d4 d5). Het boek is in het Ne­der­lands ge­schre­ven en is bij de Belgische Uit­geverij Thinkers Publi­shing uitge­ge­­ven.

In het tweede deel laat de auteur onder meer zien hoe openingen op een verantwoorde wijze bestudeerd kunnen wor­­den. Ook hier wordt inzichtelijk gemaakt hoe aan de hand van pionnenstructuren plannen en concepten afgeleid kunnen worden. Uiteraard wordt een ruime keuze aangeboden van karakteristieke voorbeelden en modelpartijen waarin sterke grootmeesters laten zien hoe het spelletje gespeeld moet worden. Opnieuw worden middenspelstellingen als uitgangs­punt genomen om te weten hoe we de opening op een verantwoorde wijze kunnen behandelen. Toevallig wordt er stiekem aan strategie gedaan dat allemaal is opgehangen aan het Damegambiet, zodat ook hier twee vliegen in één klap worden geslagen.

Begrijp wat je doet 2 / Damegambiet structuren, 237 pagina’s, Prijs in de boekhandel € 20,-.

Meer info op www.sterkspel.nl of per e-mail naar hgrooten@xs4all.nl.


TRAINING Spaans-Italiaanse structuren (14 feb. en 21 feb 2019)

Half oktober 2017 verscheen het eerste boek van Herman Grooten versche­nen, getiteld: ‘Begrijp wat je doet deel 1, Spaans-Italiaanse structuren’. Deze nieuwe serie boeken vormt een zeer uitgebreide aanvulling op de artikelen ‘Begrijp wat u doet’ die de auteur voor het blad van de KNSB, Schaakmagazine, verzorgt. Dit boek, de eerste in een nieuwe reeks, geeft een overzicht van stel­lingen, hun bij­be­ho­ren­de plan­­nen en concepten die ontstaan uit de Spaanse en Ita­­li­aanse ope­ning (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6). Het boek is in het Ne­der­lands ge­schre­ven en in kleurendruk bij de Belgische Uit­geverij Thinkers Publi­shing uitge­ge­­ven.

In dit eerste deel wordt onder andere gesproken over hoe openingen op een verantwoorde wijze bestudeerd kunnen wor­­den. De naspelende lezer wordt meegenomen in de won­dere wereld van pionnenstructuren. Daaruit vallen de plan­nen en concepten binnen elke typische stelling af te leiden. Er wordt ook ingezet op het bestuderen van karakteristieke partijen van grootmeesters, liefst topspelers. Eigenlijk komt het erop neer dat het bestuderen van openingen gedaan wordt aan de hand van bekijken van middenspelstellingen. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: het strategisch inzicht wordt verbeterd en er kan veel opgestoken worden van de typische stellingen die passen bij de opening die we graag willen spelen.

Begrijp wat je doet / Spaans-Italiaanse structuren, 144 pagina’s kleurendruk, Prijs in de boekhandel € 25,-.

Meer info op www.sterkspel.nl of per e-mail naar hgrooten@xs4all.nl.


Foto's van Herman zijn door Coen Mehers


Teaser_Begrijp wat je doet 1 - Spaans - Italiaanse structuren.pdf


Teaser Spaans-Italiaanse Structuren

Teaser - Begrijpwatjedoet2-Damegambietstructuren.pdf


Teaser Damegambietstructuren